Institutionel voldgift

Hvad er institutionel voldgift

Definition og de vigtigste institutter

Ved institutionel voldgift forstås, at en tvist afgøres af en voldgiftsret nedsat gennem en fast voldgiftsinstitution. Den faste voldgiftsinstitution medvirker typisk ved voldgiftsrettens etablering og under voldgiftssagen, der som regel følger det pågældende instituts procesregler for voldgiftssager. Den væsentligste fordel ved institutionel voldgift er, at sagen er i faste rammer, navnlig fordi den pågældende voldgiftsinstitutions procesregler gælder i det omfang parterne ikke har fraveget dem.

På denne side finder du links til en række faste voldgiftsinstitutioners hjemmesider med oplysninger om institutionerne, anbefalede voldgiftsklausuler og deres procesreglementer m.v.

keyboard_arrow_up