Forening

Foreningens formål

Dansk Forening for Voldgift

Dansk Forening for Voldgift søger at fremme kendskabet til og interessen for national og international voldgift gennem kurser og arrangementer om voldgift. Herudover formidler foreningen faglig information om udvikling af praksis og teori nationalt, såvel som internationalt. Foreningen har endvidere udarbejdet bevisoptagelsesregler. Det er målet, at disse aktiviteter vil inspirere og sikre et højt fagligt niveau blandt medlemmerne med interesse inden for dette retsområde.

keyboard_arrow_up