Generalforsamling 2023 og Building Bridges Beyond the Femern Belt 19. juni

19.06.2023

I henhold til vedtægternes § 5.3 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling med efterfølgende medlemsmøde

Mandag den 19. juni 2023 kl. 13.30 hos
Gorrissen Federspiel, Axeltorv 2, 1609 København

 DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
 4. Fastsættelse af årskontingent for 2023
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 6. Valg af revisor
 7. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer
 8. Eventuelt

 Ad 2 og 3

Årsrapporten med beretning er tilgængelig via disse links:

Beretning 
Årsrapport

Ad 4

Bestyrelsen foreslår et uændret årskontingent på 500 kr. inkl. moms.

Ad 5

Den nuværende bestyrelse består af:

 • Lasse Højlund Christensen
 • Jacob Møller Dirksen
 • Henriette Gernaa
 • Jimmy Skjold Hansen
 • Julie Arnth Jørgensen
 • Christian Kledal
 • Lotte Noer
 • René Offersen
 • Jeppe Skadhauge

I henhold til vedtægternes § 8.1 udtræder Jacob Møller Dirksen, Henriette Gernaa, Lotte Noer, René Offersen og Jeppe Skadhauge. Alle er villige til genvalg.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Jacob Møller Dirksen, Henriette Gernaa, Lotte Noer, René Offersen og Jeppe Skadhauge.

Ad 6

Bestyrelsen foreslår genvalg af statsautoriseret revisor Jens Baes, Deloitte.

Ad 7

Der er ikke indkommet forslag.

Læs referatet fra generalforsamlingen her

MEDLEMSMØDE

Efter generalforsamlingen afholdes medlemsmøde kl. 14.00 – 17.00 med følgende program:

Building Bridges beyond the Femern Belt

Topic 1: Where to look when there are "holes" in the story: How do Danish and German tribunals approach the merits? 
 
Panelists:
1.    Dr. Patricia Nacimiento (Herbert Smith Freehills, Frankfurt)
2.    Jan K. Schäfer (King & Spalding, Frankfurt)
3.    Lotte Eskesen (Gorrissen Federspiel, Aarhus)
 
Moderator: 
Jimmy Skjold Hansen (Plesner, Copenhagen)
 
Topic 2: Hands on or Hands off: How do Danish and German arbitrators approach procedure and evidence taking?
 
Panelists: 
1.    Jan Heiner Nedden (Hanefeld, Hamburg)
2.    Professor Mads Bryde Andersen (University of Copenhagen) 
3.    Steffen Pihlblad (Danish Institute of Arbitration, Copenhagen)
 
Moderator: 
Dr. Nicoletta Kröger, (Corvel, Hamburg)
 
Topic 3: To Hedge or Not to Hedge: How do Danish and German arbitration parties deal with the risk of losing? 
 
Panelists:
1.    Dr. Matthias Schlingmann (CMS, Hamburg)
2.    Stefan Kirsten (KRD, Düsseldorf)
3.   Dan Stampe-Terkildsen (Lundgrens, Copenhagen).
 
Moderator:
Lotte Noer (Punct Advokater, Copenhagen)
 
After the meeting refreshments will be served.
 
Course certificates will be awarded.
 
Registration before 15 June using the following link: AVP@gorrissenfederspiel.com 
Please indicate if you wish a course certificate.

Tilbage

keyboard_arrow_up