Seminar om AI og Voldgift

12.06.2024

Seminar om AI og Voldgift
13. juni 2024 kl. 15.00 – 17.30
Plesner, Amerika Plads 37, 2100 København Ø

 1. Kunstig intelligens (AI/KI); Hvad, hvordan, hvorfor? - og nogle juridiske aspekter
  Indlægget vil give et overblik over praktisk brug af kunstig intelligens, hvordan kunstig intelligens fungerer og hvad man bør være bevidst om ved brug af kunstig intelligens, samt nogle betragtninger fra juridisk perspektiv. Indlæggets formål er først og fremmest at inspirere og bidrage til øget forståelse og god brug af kunstig intelligens.

  Indlægsholder: Advokat Martin Berggreen Rove, in-house advokat, Orkla ASA
   
 2. AI i juridisk beslutningstagning

  Indlægget vil sætte fokus på, hvad problemet er i forhold til at lade AI hjælpe med kerneopgaver inden for beslutningstagning i voldgift. I den forbindelse vil de overordnede karaktertræk ved den menneskedrevne beslutningstagning blive fremdraget i sammenhæng med den juridiske metode, som voldgiftsdommere forventes at bruge. Indlægget vil også inddrage de overordnede krav til brug af AI efter AI-forordningen. Afslutningsvis vil spørgsmålet om, hvorvidt AI rent faktisk kan afhjælpe eventuelle mangler i den menneskelige beslutningstagning blive belyst. 

  Formålet med indlægget er at prøve at få kortlagt, hvordan og på hvilken måde samarbejdet og grænsefladen mellem AI og voldgiftsdommerne kan tilrettelægges, hvis AI bringes i anvendelse inden for voldgiftsområdet. 

  Indlægsholder: Advokat Niels Christian Ellegaard, partner, Plesner
   
 3. Nogle overvejelser om EU AI Act i sammenhæng med voldgift

  Indlægget vil gennemgå, hvordan EU AI Act kan forventes at øve indflydelse på voldgift, herunder navnlig: 
  •    Kvalificeringen af AI anvendt i voldgift som ”high-risk AI systems” og nogle konsekvenser heraf.
  •    EU AI Act’s anvendelsesområde og nogle tanker ift. New York Convention on Arbitration samt Voldgiftslovens kapitel 9.

  Indlægsholder: Advokat Jørgen Bek Weiss Hansen, partner, Lassen Ricard
   
 4. Paneldebat: Martin Rove, Niels Chr. Ellegaard, Jørgen Bek Weiss Hansen og Steffen Pihlblad (generalsekretær for Voldgiftsinstituttet)

Efter seminaret vil der være forfriskninger og lejlighed til at netværke.

Kursusbevis
Der udsendes kursusbevis senest en uge efter afholdelse.

Pris og tilmelding
Det er gratis at deltage.  

Generalforsamling
Der afholdes ordinær generalforsamling i Dansk Forening for Voldgift kl. 14.30.

 

Tilbage

keyboard_arrow_up