Generalforsamling og medlemsmøde 2022

02.06.2022

I henhold til vedtægternes § 5.3 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling med efterfølgende medlemsmøde.
 

Mandag den 20. juni 2022 kl. 16.00 – 18.00
hos
Gorrissen Federspiel, Axeltorv 2, 1609 København

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
  4. Fastsættelse af årskontingent for 2022
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  6. Valg af revisor
  7. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer
  8. Eventuelt

Ad 2 og 3
Årsrapporten med beretning er tilgængelig via disse links:

Beretning

Årsrapport
 

Ad 4
Bestyrelsen foreslår kontingentet fastsat til kr. 500 inkl. moms.

Kontingentet blev på generalforsamlingen i 2021 nedsat fra kr. 500 til kr. 375 inkl. moms under hensyn til coronaens indvirkning på foreningens aktiviteter i 2020.
 

Ad 5
Den nuværende bestyrelse består af:

Jan Schans Christensen
Lasse Højlund Christensen
Jacob Møller Dirksen
Henriette Gernaa
Christian Kledal
Lotte Noer
René Offersen
Jens Rostock-Jensen
Jeppe Skadhauge


I henhold til vedtægternes § 8.1 udtræder Jan Schans Christensen, Lasse Højlund Christensen og Christian Kledal.

Lasse Højlund Christensen og Christian Kledal er villige til genvalg.

Jan Schans Christensen og Jens Rostock-Jensen ønsker at udtræde ved generalforsamlingen.

Bestyrelsen foreslår nyvalg af landsdommer, Østre Landsret, Julie Arnth Jørgensen og advokat Jimmy Skjold-Hansen, partner Plesner.


Ad 6
Bestyrelsen foreslår genvalg af statsautoriseret revisor Jens Baes, Deloitte.


Ad 7
Der er ikke indkommet forslag.

 

MEDLEMSMØDE

Umiddelbart efter generalforsamlingen afholdes medlemsmøde med følgende program:

”Bevisreglerne i voldgiftssager

Debat om fremtidens regelsæt i Voldgiftsforeningen”

Se vedhæftede invitation her.


Materiale fra dagen:
Opdatering af Voldgiftsforeningens bevisoptagelsesregler

Læs referat her

 

Tilbage

keyboard_arrow_up