Generalforsamling og medlemsmøde 2021

24.06.2021

Generalforsamling og medlemsmøde 2021

I henhold til vedtægternes § 5.3 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling med efterfølgende medlemsmøde.
 

Torsdag den 24. juni 2021 kl. 16.00 – 18.00
hos
Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København

 

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
 4. Fastsættelse af årskontingent for 2021
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 6. Valg af revisor
 7. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer
 8. Eventuelt

 

Ad 2 og 3
Årsrapporten med beretning er tilgængelig via disse links og vil kunne ses på foreningens hjemmeside: www.voldgiftsforeningen.dk.
 

Ad 4
Bestyrelsen foreslår under hensyn til coronaens indvirkning på foreningens aktiviteter i 2020 kontingentet nedsat til kr. 375 inkl. moms.
Kontingentet blev på generalforsamlingen i 2019 kr. fastsat til kr. 500 inkl. moms.
 

Ad 5
Den nuværende bestyrelse består af:

 • Pernille Backhausen
 • Jan Schans Christensen
 • Lasse Højlund Christensen
 • Jacob Møller Dirksen
 • Henriette Gernaa
 • Christian Kledal
 • Jens Rostock-Jensen
 • René Offersen
 • Jeppe Skadhauge


I henhold til vedtægternes § 8.1 udtræder Jacob Møller Dirksen, Henriette Gernaa, Jens Rostock-Jensen, René Offersen og Jeppe Skadhauge.

Alle er villige til genvalg.

Pernille Backhausen ønsker at udtræde ved generalforsamlingen.

Bestyrelsen foreslår nyvalg af advokat Lotte Noer, partner KLAR Advokater.


Ad 6
Bestyrelsen foreslår genvalg af statsautoriseret revisor Jens Baes, Deloitte.


Ad 7
Der er ikke indkommet forslag.

 

Læs referat her

 

MEDLEMSMØDE


Umiddelbart efter generalforsamlingen afholdes medlemsmøde med følgende program:

”Forskelle på dansk og international voldgift”


Hvor adskiller den internationale voldgift sig i praksis fra, hvad vi er vant til i Danmark?


Hvad er vores erfaringer?


Rundbordssamtale med advokat Henriette Gernaa og advokat Jens Rostock-Jensen.


Vi kommer bl.a. ind på:

 • Betydningen af og formen på skriftvekslingen
 • Forberedelse og bevisoptagelse i internationale sager
 • Hastighed; længden af frister og voldgiftsforhandlingen
 • Omkostninger 
 • Jeres spørgsmål
   

I må gerne forinden sende spørgsmål til jsk@bruunhjejle.dk.


Efter mødet er der lejlighed til at networke over et glas vin.


Tilmelding skal venligst ske til jdm@kromannreumert.com.

 

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne
 

Jeppe Skadhauge

 

Du modtager denne mail, fordi du er medlem af Dansk forening for Voldgift og kan derfor ikke afmelde dig denne nyhedsmail.

Tilbage

keyboard_arrow_up