Billede

Literature on arbitration

Arnt Nielsen, Peter og Lett, Jesper, et al., Reform af voldgiftsloven, Advokatrådets Retsudvalg, 1. udgave, Advokatsamfundet 2003

Arnt Nielsen, Peter, International Handelsret, 3. udgave, Karnov Group Denmark, 2015

Arnt Nielsen, Peter, Voldgiftstekster, 1. udgave, Forlaget Thomson, 2008

Bang-Pedersen, Ulrik Rammeskow og Lasse Højlund Christensen, Den Civile Restpleje, 3. udgave, Pejus, 2015

Binder, Peter, International Commercial Arbitration and Conciliation in UNCITRAL Model Law Jurisdictions, 3rd Revised edition, Sweet & Maxwell, 2009

Blackaby, Nigel og Partasides, Constantine, et al., Redfern and Hunter on International Arbitration, 6th edition, Oxford University Press, 2015

Born, Gary B., International Commercial Arbitration, Three Volume Set, 2nd Revised edition, Kluwer Law International, 2014

Craig, Laurence W., et al., Craig, Park and Paulsson on International Chamber of Commerce, 3rd edition, Oceana TM, 2000 (ny udgave forventes i 2016)

Eckart Brödermann, ’The Impact of the UNIDROIT Principles on International Contract and Arbitration Practice – The Experience of a Germany Lawyer’ (2011) 16 (3) Uniform Law Review 589-612

Ole Lando, Den ikke-nationale handelsvoldgift i Blegvad, Mogens, et al. (red), Festskrift til professor, dr. jur. & et phil. Alf Ross, 10. juni 1969, Juristforbundets Forlag, 1969

Gharavi, Hamid G., International Arbitration Law Library: International Effectiveness of the Annulment of an Arbitral Award (International Arbitration Law Library Series), Kluwer Law International, 2002

Gomard, Bernhard, Voldgift i Danmark, Gad Forlag, 1979

Hertz, Ketilbjørn, Danish Arbitration Act 2005, 1st edition, DJØF Publishing, 2005

Hjejle, Bernt, Foreningsvoldgift: Studier over Gyldigheden af Selvdømmeklausuler i retlige Fællesskabsforhold, Gyldendalske Boghandel: Nordisk Forlag, 1941

Hjejle, Bernt, Voldgift, 3. reviderede udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1987

Hornslet, Mogens, Faglig Voldgift, bind 1-3, 1. udgave, DA Forlag, 2009

Iversen, Bent, International handelsret, 7. udgave, Gjellerup, 2012

Juul, Jakob og Fauerholdt Thommesen, Peter, Voldgiftsret, 2. udgave, Forlaget Thomson, 2008

Lando, Ole og Blegvad Persson, Britt-Mari, et al., Konfliktløsning ved voldgift, Lund-Kbh, 1971

Lando, Ole, International Handelsvoldgift, Udenrighshandelsretten IV, 4. udgave, Juridisk Institut, Handelshøjskolen i København, 1997

Lindencrone Petersen, Lars og Werlauff, Erik, Dansk Retspleje, 6. udgave, Karnov Group Denmark, 2014

Lookofsky, Joseph M. og Hertz, Ketilbjørn, Transnational Litigation and Commercial Arbitration: An Analysis of American, European and International Law, 3rd edition, Djøf, Co-published by Juris Publishing, Inc., 2011

Pihlblad, Steffen og Lundblad, Christian, et al., Arbitration in Denmark, 1st edition, DJØF Publishing, 2014

Pihlblad, Steffen og Lundblad, Christian, et al., Praktisk voldgiftsret, med fokus på Voldgiftsinstituttet, 1. udgave, Djøf, 2011

Sanders, Pieter, Quo Vadis Arbitration? Sixty Years of Arbitration Practice, A Comparative Study, Kluwer Law International, 1999

Sanders, Pieter, The Work of UNCITRAL on Arbitration and Conciliation, 2nd and Expanded edition, Kluwer Law International, 2004

Savage, John (ed), Fouchard, Gaillard, Goldman on International Commercial Arbitration, Kluwer Law International, 1999

Shelkoplyas, Natalya, The Application of EC Law in Arbitration Proceedings, Europa Law Publishing, 2003

Siig, Kristina Maria, Arbitration Agreements: In a Transport Law Perspective, DJØF Publishing, 2003

Van den Berg, Albert Jan (ed), Yearbook Commercial Arbitration, Kluwer Law International, Note: Vælg indeværende år

Van den Berg, Albert Jan, The New York Arbitration Convention of 1958, Towards a Uniform Judicial Interpretation, Kluwer Law International, 1994

Redfern, Alan og Hunter, Martin, Law and Practice of International Commercial Arbitration, 4th Revised edition, Sweet & Maxwell, 2004

Woxholth, Geir, Voldgift, 1. utgave, Gyldendal Norsk Forlag, 2013

Ørgaard, Anders, Voldgiftsaftalen, 1. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2006