Oversigt over resultaterne

Oversigt over resultaterne

Eksempel 1
Sagens værdi: EUR 13 440 (DKK 100 000)

Det Danske Voldgiftsinstitut 2 687 EUR (20 000 DKK)
Stockholm Arbitration   7 000 EUR (52 080 DKK)
ICC Arbitration 4 025 EUR (29 950 DKK)
Retsafgift* 9 181 EUR 9 (2 700 DKK)


Eksempel 2

Sagens værdi: EUR 100 000 (DKK 740 000)

Det Danske Voldgiftsinstitut 9 170 EUR (67 950 DKK)
Stockholm Arbitration    21 500 EUR (159 960 DKK)
ICC Arbitration 26 200 EUR (194 900 DKK)
Retsafgift*   2 427 EUR (18 060 DKK)


Eksempel 3

Sagens værdi: EUR 750 000 (DKK 5 550 000)

Det Danske Voldgiftsinstitu 38 175 EUR (282 600 DKK)
Stockholm Arbitration 63 700 EUR (474 280 DKK)
ICC Arbitration 86 200 EUR (641 400 DKK)
Retsafgift*  17 950 EUR (133 500 DKK)


Eksempel 4

Sagens værdi: EUR 3 500 000 (DKK 25 900 000)

Det Danske Voldgiftsinstitut 127 750 EUR (943 100 DKK)
Stockholm Arbitration 129 500 EUR (963 480 DKK)
ICC Arbitration 176 900 EUR 1.315 860 DKK)
(Retsafgift*  20 160 EUR (150 000 DKK)


* Retsafgift ved de danske domstole inklusiv domsforhandling. Retsafgiften kan højst udgøre 75.000 kr. Samme maksimum gælder for afgiften for domsforhandling. Se http://www.domstol.dk/?id=17418