Voldgiftsagens udgifter - Graf

Grafen illustrerer, hvorledes de procentvise sagsudgifter falder i takt med at sagsværdien stiger.