Billede

Definition af voldgift

Det forhold, at parterne i en retstvist i stedet for at gå til domstolene enes om at lade striden bindende afgøre ved en eller flere personer, som de i almindelighed selv vælger dertil.
 
Kilde: Juridisk Ordbog. W.E. von Eyben