Billede

Berger, Klaus Peter, Private Dispute Resolution in International Business: Negotiation, Mediation, Arbitration, 3rd edition, Kluwer Law International, 2015.

Born, Gary B., International Arbitration and Forum Selection Agreements: Drafting and Enforcing, 5th edition, Kluwer Law International, 2016.

Born, Gary B., International Arbitration: Law and Practice, 2nd edition, Kluwer Law International, 2015.

Choong, John, et al., A Guide to the SIAC Arbitration Rules, 2nd edition, Oxford University Press, 2018.

Craig , W. Laurence et al., Craig, Park and Paulsson on International Chamber of Commerce Arbitration, 4th edition, Oxford University Press, 2019 (forventet).

Franck, Susan D., Arbitration Costs: Myths and Realities in Investment Treaty Arbitration, 1st edition, Oxford University Press, 2019.

Frank, Morten, Fortolkning af voldgiftsaftaler, 1. udgave, Karnov Group, 2018.

Gaillard, Emmanuel, og Savage, John (red.), Fouchard Gaillard Goldman on International Commercial Arbitration, 1st edition, Kluwer Law International, 1999.

Hanotiau, Bernard, og Schwartz, Eric A., Multiparty Arbitration, 1st edition, International Chamber of Commerce (ICC), 2010.

Hobér, Kaj, International Commercial Arbitration in Sweden, 1st edition, Oxford University Press, 2011.

Holtzmann, Howard M., et al., A Guide to the 2006 Amendments to the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration: Legislative History and Commentary, 1st edition, Kluwer Law International, 2015.

Holtzmann, Howard M., og Neuhaus, Joseph E., A Guide to the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration: Legislative History and Commentary, 1st edition, Kluwer Law International, 1989.

Jenkins, Jane, International Construction Arbitration Law, 2nd edition, Kluwer Law International, 2013.

Kronke, Herbert, et al., Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards: A Global Commentary on the New York Convention, 1st edition, Kluwer Law International, 2010.

Lévy, Laurent, og Polkinghorne, Michael, Expedited Procedures in International Arbitration, 1st edition, International Chamber of Commerce (ICC), 2013.

Lévy, Laurent, og Veeder, V.V., Arbitration and Oral Evidence, 1st edition, International Chamber of Commerce (ICC), 2004.

Lew, Julian D. M., et al., Comparative International Commercial Arbitration, 1st edition, Kluwer Law International, 2013.

Mistelis, Loukas A., Concise International Arbitration, 2nd edition, Kluwer Law International, 2015.

Moser, Michael J, og Bao, Chiann, A Guide to the HKIAC Arbitration Rules, 1st edition, Oxford University Press, 2017.

Moses, Margaret L., The Principles and Practice of International Commercial Arbitration, 2nd edition, Cambridge University Press, 2012.

Nieuwveld, Lisa Bench, og Sahani, Victoria Shannon, Third-Party Funding in International Arbitration, 2nd edition, Kluwer Law International, 2017.

Park, William W., Arbitration of International Business Disputes: Studies in Law and Practice, 2nd edition, Oxford University Press, 2012.

Paulsson, Jan, og Petrochilos, Georgios, UNCITRAL Arbitration, 1st edition, Kluwer Law International, 2017.

Paulsson, Marike R. P., The 1958 New York Convention in Action, Kluwer Law International, 2016.

Piers, Maud, og Aschauer, Christian (red.), Arbitration in the Digital Age: The Brave New World of Arbitration, Cambridge University Press, 2018.

Scherer, Maxi, et al., Arbitrating under the 2014 LCIA Rules: A User's Guide, Kluwer Law International, 2015.

Schiersing, Niels, Voldgiftsloven med kommentarer, 1. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2016.

Tufte-Kristensen, Johan, Voldgiftsdommerens upartiskhed og uafhængighed, 1. udgave, Karnov Group, 2018.

Von Goeler, Jonas, Third-Party Funding in International Arbitration and Its Impact on Procedure, Kluwer Law International, 2016.

Waincymer, Jeffrey, Procedure and Evidence in International Arbitration, 1st edition, Kluwer Law International, 2012.

Weigand, Frank-Bernd, og Baumann, Antje, Practitioner's Handbook on International Commercial Arbitration, 3rd edition, Oxford University Press, 2019.

Woxholth, Geir, Voldgift, 1. udgave, Gyldendal, 2013.