Billede

Andersen, Mads Bryde, Praktisk aftaleret, Gjellerup, 4. udgave, 2015.

Arnt Nielsen, Peter og Lett, Jesper, et al., Reform af voldgiftsloven, Advokatrådets Retsudvalg, 1. udgave, Advokatsamfundet 2003.

Arnt Nielsen, Peter, International Handelsret, 3. udgave, Karnov Group Denmark, 2015.

Arnt Nielsen, Peter, Voldgiftstekster, 1. udgave, Forlaget Thomson, 2008.

Bang-Pedersen, Ulrik Rammeskow og Lasse Højlund Christensen, Den civile retspleje, 4. udgave, Pejus, 2017.

Berg, Borgar Høgetveit, Voldgiftsloven med kommentarer, Gyldendal, Norsk Forlag, 2006.

Binder, Peter, International Commercial Arbitration and Conciliation in UNCITRAL Model Law Jurisdictions, 3rd Revised edition, Sweet & Maxwell, 2009.

Blackaby, Nigel og Partasides, Constantine, et al., Redfern and Hunter on International Arbitration, 6th edition, Oxford University Press, 2015.

Born, Gary B., International Commercial Arbitration, Three Volume Set, 2nd Revised edition, Kluwer Law International, 2014.

Craig, Laurence W., et al., Craig, Park and Paulsson on International Chamber of Commerce, 3rd edition, Oceana TM, 2000 (ny udgave forventes i 2018).

Eckart Brödermann, ’The Impact of the UNIDROIT Principles on International Contract and Arbitration Practice – The Experience of a Germany Lawyer’ (2011) 16 (3) Uniform Law Review 589-612.

Gharavi, Hamid G., International Arbitration Law Library: International Effectiveness of the Annulment of an Arbitral Award (International Arbitration Law Library Series), Kluwer Law International, 2002.

Gomard, Bernhard og Kistrup, Michael, Civilprocessen, 7. udgave, Karnov Group, 2013.

Gomard, Bernhard, Voldgift i Danmark, Gad Forlag, 1979.

Hertz, Ketilbjørn, Danish Arbitration Act 2005, 1st edition, DJØF Publishing, 2005.

Heuman, Lars, Skiljemannarätt, Norstedts Juridik AB, 2007.

Hjejle, Bernt, Foreningsvoldgift: Studier over Gyldigheden af Selvdømmeklausuler i retlige Fællesskabsforhold, Gyldendalske Boghandel: Nordisk Forlag, 1941.

Hjejle, Bernt, Voldgift, 3. reviderede udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1987.

Hobér, Kaj, International Commercial Arbitration in Sweden, Oxford University Press, 2011.

Hornslet, Mogens, Faglig Voldgift, bind 1-3, 1. udgave, DA Forlag, 2009.

Iversen, Bent, International handelsret, 7. udgave, Gjellerup, 2012.

Juul, Jakob og Fauerholdt Thommesen, Peter, Voldgiftsret, 2. udgave, Forlaget Thomson, 2008.

Juul, Jakob og Fauerholdt Thommesen, Peter, Voldgiftsret, 3. udgave, Karnov Group, 2017.

Kolrud, Helge Jakob, et al., Voldgiftsloven, Kommentarutgave, Universitetsforl., 2007.

Lando, Ole og Blegvad Persson, Britt-Mari, et al., Konfliktløsning ved voldgift, Lund-Kbh, 1971.

Lando, Ole, International Handelsvoldgift, Udenrighshandelsretten IV, 4. udgave, Juridisk Institut, Handelshøjskolen i København, 1997.

Lindskog, Stefan, Skiljeförfarande, en kommentar, Norstedts Juridik, 2012.

Lookofsky, Joseph M. og Hertz, Ketilbjørn, Transnational Litigation and Commercial Arbitration: An Analysis of American, European and International Law, 3rd edition, Djøf, Co-published by Juris Publishing, Inc., 2011.

Madsen, Finn, Commercial Arbitration in Sweden, Third Edition, Oxford University Press, 2007.

Ole Lando, Den ikke-nationale handelsvoldgift i Blegvad, Mogens, et al. (red), Festskrift til professor, dr.jur. & et phil. Alf Ross, 10. juni 1969, Juristforbundets Forlag, 1969.

Pihlblad, Steffen og Lundblad, Christian, et al., Arbitration in Denmark, 1st edition, DJØF Publishing, 2014.

Pihlblad, Steffen og Lundblad, Christian, et al., Praktisk voldgiftsret, med fokus på Voldgiftsinstituttet, 1. udgave, Djøf, 2011.

Redfern, Alan og Hunter, Martin, Law and Practice of International Commercial Arbitration, 4th Revised edition, Sweet & Maxwell, 2004.

Sanders, Pieter, Quo Vadis Arbitration? Sixty Years of Arbitration Practice, A Comparative Study, Kluwer Law International, 1999.

Sanders, Pieter, The Work of UNCITRAL on Arbitration and Conciliation, 2nd and Expanded edition, Kluwer Law International, 2004.