TopBillede

Nyhedsmails

Temaarangement og generalforsamling den 7. juni 2018 3. maj 2018

Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 7. juni. Indkaldelse til generalforsamlingen vil blive udsendt senere.  

 

7. juni 2018  kl. 16 hos Bruun & Hjejle, Nørregade 21, København med følgende program:

Kl 16.00 Generalforsamling

Kl 16.15 ”Patologiske voldgiftsklausuler” ved Morten Frank

Kl. 17.15 ”Den partsudpegede voldgiftsdommer” ved Mogens Skipper-Pedersen

Debat og drinks.

Advokat og ph.d. Morten Frank fortæller om udvalgte aspekter af voldgiftsaftalens fortolkning. Morten er forfatter til bogen ”Fortolkning af voldgiftsaftaler” (2018), der på grundlag af retspraksis fra USA, England, Singapore, Hongkong, Sverige, Norge og Danmark analyserer konkrete fortolkningsspørgsmål, udleder fælles fortolkningsprincipper og giver vejledning om koncipering og anvendelse.

Mogens Skipper-Pedersen vil med udgangspunkt i sit indlæg om samme emne på det Nordiske Juristmøde i Helsingfors i august 2017 belyse nogle af de problemstillinger, der er forbundet med en parts ret til at udpege en voldgiftsdommer. Indlægget er trykt i Tidsskrift for Forretningsjuss i Oslo.

Læs artiklen her.

Tilbage