TopBillede

Nyhedsmails

Reminder - Bevisførelse i dansk og international voldgift - Evidence in Danish and International Arbitration 30. marts 2017

 Bevisførelse i dansk og international voldgift - Evidence in Danish and International Arbitration

Møde den 20. april 2017 kl. 15.30 – 18.30 hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø

Debat om bevisførelse i dansk og international voldgift på basis af præsentationer fra et internationalt panel af voldgiftspraktikere, som belyser deres respektive traditioner og principper

Discovery, witness statements & cross examination, experts, costs – pitfalls, upsides and practicalities

Velkomst: Jens Rostock-Jensen fra Kromann Reumert

Indlægsholdere:

Jan K. Schaeffer fra King & Spalding, Frankfurt – det tyske perspektiv – CV 
Læs artiklen Focusing a dispute on the dispositive legal and factual issues, or how German arbitrators think – An introduction to a traditional German method
Iain Quirk fra Essex Court Chambers, London – UK perspektivet – CV 
Christopher G. Kelly fra Holland & Knight, New York – US perspektivet – CV

Ordstyrer: Jan Schans Christensen, højesteretsdommer, professor, dr. jur.

Der udstedes kursusbevis.

Tilmelding: Katrine Schwenger Grønborg

Meeting in the Danish Association of Arbitration on 20. April 2017 at 15.30 – 18.30 at Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø

Debate on Evidence in Danish and International  Arbitration on the basis of presentations by an international panel of arbitration practitioners addressing their respective traditions and principles

Discovery, witness statements & cross examination, experts, costs – pitfalls, upsides and practicalities

Welcome: Jens Rostock-Jensen of Kromann Reumert

Speakers:

Jan K. Schaeffer fra King & Spalding, Frankfurt – the German perspective – CV 
Iain Quirk fra Essex Court Chambers, London – the UK perspective – CV 
Christopher G. Kelly fra Holland & Knight, New York – the US perspective – CV

Moderator: Jan Schans Christensen, Supreme Court Justice, Professor. Dr. Jur.

Certificate of attendance is issued.

Registration: Katrine Schwenger Grønborg

It-tvister
Møde den 14. juni 2017 kl. 16.00-19.00 i Gorrissen Federspiels nye domicil, Axel Towers.

Arrangementet vil omhandle:

  • Erfaringer med it-voldgift, herunder ”fast track” voldgift
  • Praktiske problemer i forhold til it-voldgift
  • Brug af sagkyndige i it-tvister


Indlægsholderne er professor dr. jur. Henrik Udsen, advokat Niels Chr. Ellegaard og advokat Jakob Skude Rasmussen. Oplægsholderne har alle stor praktisk erfaring inden for it-voldgift og repræsenterer voldgiftsdommervinklen og advokatvinklen.

Der udstedes kursusbevis.

Tilmelding: Chastine Elisa Christensen.

Generalforsamling afholdes i forbindelse med mødet.

Tilbage