TopBillede

Nyhedsmails

Reminder - møde om revision af voldgiftsloven, Nyt møde – bevisførelse i dansk og international voldgift, Nyt møde – IT - tvister 9. marts 2017

Møde om voldgiftsudvalgets forslag til ændringer i voldgiftsloven tirsdag den 14. marts 2017 kl. 16.00 – 18.45 hos Bruun & Hjejle, Nørregade 21, 1165 København K

Voldgiftsinstituttet nedsatte i 2012 et udvalg, som har gennemgået voldgiftsloven fra 2005 for at sikre, at Danmark fortsat har en moderne voldgiftslov. Voldgiftsudvalgets redegørelse og lovudkast fremkom den 1. januar 2017.

Udvalget foreslår bl.a. , at voldgiftsretter får mulighed for at udstede foreløbige retsmidler, begrænset adgang til appel i sager om voldgift og nye regler om voldgiftssager med flere parter og sammenlægning af voldgiftssager.

 

Læs redegørelsen her

Program

  • Indledning ved Voldgiftsinstituttets formand advokat Jesper Lett
  • Oplæg af voldgiftsudvalgets formand professor Peter Arnt Nielsen om udvalgets forslag til ændringer i voldgiftsloven
  • Oplæg fra præsident for Sø- og Handelsretten Henrik Rothe, advokat Peter Fauerholdt Thommesen og højesteretsdommer Niels Grubbe
  • Paneldebat mellem oplægsholderne, herunder mulighed for spørgsmål fra salen.
  • Ordstyrer er professor Ulrik Rammeskow Bang - Pedersen

Mødet slutter kl. 18.45.

Der udstedes kursusbevis.

Tilmelding: Katrine Schwenger Grønborg.

Nye møder:

Bevisførelse i dansk og international voldgift - Evidence in Danish and International Arbitration
Møde den 20. april 2017 kl. 15.30 – 18.30 hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø

Debat om bevisførelse i dansk og international voldgift på basis af præsentationer fra et internationalt panel af voldgiftspraktikere, som belyser deres respektive traditioner og principper.

Discovery, witness statements & cross examination, experts, costs – pitfalls, upsides and practicalities

Velkomst: Jens Rostock-Jensen fra Kromann Reumert

Indlægsholdere:
Jan K. Schaeffer fra King & Spalding, Frankfurt – det tyske perspektiv – CV
Iain Quirk fra Essex Court Chambers, London – UK perspektivet – CV
Christopher G. Kelly fra Holland & Knight, New York – US perspektivet – CV

Ordstyrer: Jan Schans Christensen, højesteretsdommer, professor, dr. jur.

Der udstedes kursusbevis.

Tilmelding: Katrine Schwenger Grønborg.

It-tvister
Møde den 14. juni 2017 kl. 16.00-19.00 i Gorrissen Federspiels nye domicil, Axel Towers.

Arrangementet vil omhandle:

  • Erfaringer med it-voldgift, herunder ”fast track” voldgift
  • Praktiske problemer i forhold til it-voldgift
  • Brug af sagkyndige i it-tvister


Indlægsholderne er professor dr. jur. Henrik Udsen,  Advokat Niels Chr. Ellegaard og advokat Jakob Skude Rasmussen. Oplægsholderne har alle stor praktisk erfaring inden for it-voldgift og repræsenterer voldgiftsdommervinklen og advokatvinklen.

Der udstedes kursusbevis.

Tilmelding: Katrine Schwenger Grønborg.

Generalforsamling afholdes i forbindelse med mødet.

Tilbage