Indmeldelse

Medlemskabet er personligt. Alle med interesse for voldgift kan blive medlem.

Kontingentet udgør for 2018 200 kr. ekskl. moms, som betales ved indmeldelse.

Som en del af medlemskabet får medlemmerne tilsendt et nyhedsbrev, hvor der gøres opmærksom på arrangementer, nye regler, afgørelser eller lign. som omtales på foreningens hjemmmeside. Medlemmer har ret til at deltage i foreningens arrangementer. Det vil af de enkelte arrangementer fremgå, om deltagelse er gratis, eller om der vil blive opkrævet et gebyr for deltagelse.

Indmeldelse kan ske ved henvendelse til:

Danske Advokater
Vesterbrogade 32
1620 København V.
Tlf. 33 43 70 00
Fax 33 43 70 01

eho@danskeadvokater.dk

Læs artikel om baggrunden for Voldgiftsforeningens stiftelse