Voldgiftsforeningens debatforum

Voldgiftsforeningens debatforum 16. november 2011

Debatforum er foreningens forum for diskussion af voldgiftsretlige emner som et supplement til andre mødeinitiativer.

Tanken er at skabe et forum i foreningens regi, hvor medlemmer kan udveksle tanker om voldgiftsretlige emner. Herved tilvejebringes et yderligere tilbud inden for foreningen med appel navnlig til de medlemmer, der har tid og lyst til at fordybe sig i voldgiftsretlige problemstillinger.

På møderne i Debatforum holdes oplæg af et eller flere medlemmer, som danner grundlag for diskus-sion. Oplægsholdere uden for medlems¬kredsen kan også inviteres. Emner kan være en generel problemstilling eller konkrete sager eller afgørelser. Oplægget kan være et udkast til en artikel eller blot en række tanker, som oplægs-holderen har samlet med henblik på mødet.

Alle voldgiftsforeningens medlemmer er velkomne til at deltage. Det forventes, at deltagerne medvirker aktivt både i diskussion og også gerne som oplægsholdere. Af hensyn til forummets formål vil antallet af deltagere i hvert møde forsøges holdt på et rimeligt niveau.

Møderne annonceres på Voldgiftsforeningens hjemmeside, og tilmelding sker til koordinator.

Koordinator for Debatforum er Ole Spiermann. 

Se indbydelse til Debatforum den 26. januar 2012

 

Tilbage