Billede

Egne arrangementer og kurser

På denne side kan du se en oversigt over kurser og arrangementer om voldgift som finder sted i Danmark og Europa planlagt af Dansk Forening for Voldgift.

 

Voldgiftsinstituttets nye regler for behandling af voldgiftssager 15. marts 2021

Dansk Forening for Voldgift inviterer i samarbejde med Voldgiftsinstituttet til webinar”Voldgiftsinstituttets nye regler for behandling af voldgiftssager”
Onsdag den 17. marts 2021 kl. 16.30 – 17.15

 

Webinaret arrangeres via Bruun & Hjejle og foregår online via platformen GoToWebinar.

Du kan tilmelde dig via dette link: Voldgiftsinstituttets nye regler for behandling af voldgiftssager

Om webinaret
Generalsekretær Steffen Pihlblad gennemgår de væsentligste ændringer i Voldgiftsinstituttets nye regler, som træder i kraft den 1. april 2021.

Efter gennemgangen Q&A.

Blandt ændringerne i de nye regler er:

  • Kommunikationen i sagerne sker som udgangspunkt ved brug af e-mails, jf. § 3.
  • Der indføres et takstblad, således at takster og andre gebyrer ikke længere fremgår udtrykkeligt af reglerne.
  • Bestemmelserne om sammenlægning af sager mv. er opdateret, jf. §§ 15-17.
  • Der indføres en særlig bestemmelse om parternes oplysningspligt, som har til formål at begrænse risikoen for inhabilitet blandt voldgiftsdommerne, jf. § 20, stk. 4.
  • Formandskabet kan i særlige tilfælde, hvor formålet med advokatskifte er at gøre en voldgiftsdommer inhabil, afskære en part fra at antage en bestemt advokat, jf. § 23.
  • Der indføres en nærmere regulering af udpegning af sekretærer, jf. § 30.
  • Der indføres særlige regler om anmodninger om fremlæggelse af dokumenter, jf. §§ 33 og 34.
  • Der indføres en klar hjemmel til at afholde virtuelle møder, se § 37, stk. 2.
  • Bilag 1 indeholder en oversigt over instituttets organisation mv.
  • Bilag 2 indeholder nærmere bestemmelser om, hvordan sagens økonomiske værdi beregnes, og hvordan afgiften til instituttet og honoraret til medlemmerne af voldgiftsretten fastsættes. I bilaget indføres bl.a. bestemmelser om adgang til i særlige tilfælde at udbetale a conto honorar og fastsætte honorar til voldgiftsdommere, som forlader voldgiftsretten før tid, f.eks. pga. sygdom.


Reglerne vil blive offentliggjort på www.voldgiftsinstituttet.dk forud for webinaret

Tilbage