Billede

Egne arrangementer og kurser

På denne side kan du se en oversigt over kurser og arrangementer om voldgift som finder sted i Danmark og Europa planlagt af Dansk Forening for Voldgift.

 

Arrangement om Voldgiftsdommere - ansvar og forsikring den 3. juni 2019 kl. 16 3. juni 2019

Dansk Forening for Voldgift afholder arrangement

Mandag den 3. juni 2019 kl. 16.00 hos
Gorrissen Federspiel, Axeltorv 2, København

Voldgiftsdommere - ansvar og forsikring

  • Indebærer hvervet som voldgiftsdommer i danske og internationale sager reelt risiko for erstatningsansvar?
  • Hvordan er udviklingen internationalt?
  • Er tilgangen til ansvar forskellig i common law og civil law jurisdiktioner?
  • Har det betydning om voldgiften er institutionel eller ad hoc?
  • Hvordan beskytter man sig?

Advokat Sarah Schæffer, Plesner, vil med baggrund i sin nylige LL.M. afhandling ”Approaches to Arbitrators' Liability – A Study of Theory and Practice" belyse emnet fra et internationalt perspektiv.

Advokat Morten Samuelsson, Mazanti-Andersen Korsø Jensen, vil med sin mangeårige erfaring inden for professionelt ansvar og forsikring særligt redegøre for dansk ret og muligheden for forsikring.
Højesteretsdommer, professor, dr. jur. Jan Schans Christensen vil styre debatten.

Debat og drinks.

Tilmelding skal venligst ske til Jeanette Birkedal på jgn@gorrissenfederspiel.com.

Der holdes forud for mødet generalforsamling kl. 15.30.

Indkaldelse hertil udsendes senere.

Tilbage