Billede

Afholdte arrangementer og kurser


 

Ordinær generalforsamling med efterfølgende medlemsmøde 14. juni 2017

I henhold til vedtægternes § 5.3 indkaldes hermed til

ordinær generalforsamling med efterfølgende medlemsmøde
onsdag den 14. juni 2017, kl. 15.00-18.30
hos
Gorrissen Federspiel, Axeltorv 2, 1609 København V

DAGSORDEN:

1.     Valg af dirigent

2.     Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3.     Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse

4.     Fastsættelse af årskontingent for 2017

5.     Valg af bestyrelsesmedlemmer

6.     Valg af revisor

7.     Eventuelt

Ad 2 og 3
Årsrapporten med beretning vil forud for generalforsamlingen kunne ses på foreningens hjemmeside: www.voldgiftsforeningen.dk

Ad 4
Bestyrelsen foreslår bibeholdelse af nuværende kontingent kr. 250 inkl. moms.

Ad 5
Den nuværende bestyrelse består af: 

Tomas Ilsøe Andersen
Jan Schans Christensen
Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen
Jacob Møller Dirksen
Henriette Gernaa
Christian Kledal
Carsten Pedersen
Jens Rostock-Jensen
Jeppe Skadhauge

I henhold til vedtægternes § 8.1 udtræder Henriette Gernaa, Carsten Pedersen, Jens Rostock-Jensen, Jacob Møller Dirksen og Jeppe Skadhauge.

Henriette Gernaa, Jens Rostock-Jensen, Jacob Møller Dirksen og Jeppe Skadhauge er villige til genvalg.

Bestyrelsen foreslår nyvalg af advokat René Offersen, Lett.

Ad 6
Bestyrelsen foreslår genvalg af statsautoriseret revisor Jens Baes, Deloitte.

-0-

Medlemsmøde

Umiddelbart efter generalforsamlingen afholdes medlemsmøde om:

IT-TVISTER

  • Erfaringer med it-voldgift, herunder ”fast track” voldgift
  • Praktiske problemer i forhold til it-voldgift
  • Brug af sagkyndige i it-tvister

Indlægsholderne er professor dr. jur. Henrik Udsen, advokat Niels Chr. Ellegaard og advokat Jakob Skude Rasmussen. Oplægsholderne har alle stor praktisk erfaring inden for it-voldgift og repræsenterer voldgiftsdommervinklen og advokatvinklen.

Der udstedes kursusbevis.

Tilmelding: Chastine Elisa Christensen.

Læs årsregnskab 2016

Læs regnskabserklæring

Læs beretning 2016  

Læs referatet

 

 

 

Tilbage