Billede

Afholdte arrangementer og kurser


 

Voldgiftens Dag 2010 den 11. november 2010 11. november 2010

Bestyrelsen takker for det velbesøgte arrangement, som blev holdt hos Horten i Hellerup.
Som lovet er her præsentationerne fra mødet:

Indlæg fra Jan Schans Christensen
Indlæg fra Ole Spiermann
Indlæg fra Christian Th. Kjølbye
Indlæg fra Finn L. Meyer 

Tilbage