Billede

Afholdte arrangementer og kurser


 

Revision af Voldgiftsloven 14. marts 2017

Revision af Voldgiftsloven

Møde om voldgiftsudvalgets forslag til ændringer i voldgiftsloven tirsdag den 14. marts 2017 kl. 16.00 – 18.45 hos Bruun & Hjejle, Nørregade 21, 1165 København K

Voldgiftsinstituttet nedsatte i 2012 et udvalg, som har gennemgået voldgiftsloven fra 2005 for at sikre, at Danmark fortsat har en moderne voldgiftslov. Voldgiftsudvalgets redegørelse og lovudkast fremkom den 1. januar 2017.

Udvalget foreslår bl.a. , at voldgiftsretter får mulighed for at udstede foreløbige retsmidler, begrænset adgang til appel i sager om voldgift og nye regler om voldgiftssager med flere parter og sammenlægning af voldgiftssager.

Program
  • Indledning ved Voldgiftsinstituttets formand advokat Jesper Lett
  • Oplæg af voldgiftsudvalgets formand professor Peter Arnt Nielsen om udvalgets forslag til ændringer i voldgiftsloven
  • Oplæg fra præsident for Sø- og Handelsretten Henrik Rothe, advokat Peter Fauerholdt Thommesen og højesteretsdommer Niels Grubbe
  • Paneldebat mellem oplægsholderne, herunder mulighed for spørgsmål fra salen.
  • Ordstyrer professor Ulrik Rammeskow Bang - Pedersen
Mødet slutter kl. 18.45
 
Der udstedes kursusbevis
 

Tilmelding til ksg@bruunhjejle.dk

Tilbage