Billede

Afholdte arrangementer og kurser


 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING OG VOLDGIFTENS DAG 23. maj 2016

Mandag den 23. maj 2016, kl. 15.00-18.30
hos
Kammeradvokaten, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V

I år afholdes Voldgiftens Dag i forbindelse med foreningens ordinære generalforsamling.

 Programmet for Voldgiftens Dag er:

 Prøvelse af voldgiftskendelser med udgangspunkt i Højesterets dom af 28. januar 2016 (Taewoong-sagen). Indlæg v/højesteretsdommer Michael Rekling.

 ”Odd evidence in arbitration”. Indlæg v/direktør Steffen Pihlblad fra Voldgiftsinstituttet og den internationale voldgiftsdommer, advokat José Rosell.
Emnet ”odd evidence in arbitration” ser på spørgsmålet om adækvate reaktionsmønstre for advokater og dommere, når voldgiftssager pludselig tager uventede drejninger på faktum-siden, f.eks. hvis det bliver åbenbart, at en sag involverer ”sorte penge”, penge under bordet, dokumenter, som virker falske/forfalskede, advokatetiske problemer osv. Vi har allieret os med to meget erfarne indlægsholdere, nemlig direktør Steffen Pihlblad fra Voldgiftsinstituttet og den anerkendte voldgiftsdommer, advokat José Rosell, der vil delagtiggøre os i deres personlige erfaringer med disse udfordrende situationer.

Efter indlæggene er der almindelig debat samt et let traktement.

-- 0 --

Tilmelding skal ske til kontakt@kammeradvokaten.dk.

Der udstedes kursusbevis.

Se indkaldelse 
Læs årsregnskab 2015
Læs regnskabserklæring  
Læs beretning 2015

Se Michael Reklings indlæg  
Se Steffen Pihlblads indlæg

Tilbage