Billede

Afholdte arrangementer og kurser


 

Fagligt arrangement 18. november 2015

 Onsdag 18. november 2015 kl. 15.00-18.00
hos Bech-Bruun, Langelinie Allé 35, 21 København Ø

Temaerne udpegning af voldgiftsdommere, særligt yngre dommere, og samspillet mellem voldgift og konkurs.

Der vil blive holdt indlæg om følgende emner:

  • Voldgiftsinstituttets praksis i forbindelse med udpegning af dommere, herunder særligt yngre voldgiftsdommere v/ Henrik Gisløv, Voldgiftsinstituttet
  • Brugen af yngre voldgiftsdommere i Danmark og internationalt v/ advokat Jacob Møller Dirksen, Horten
  • Voldgiftsbehandling i sager, hvor konkursboer er part v/ advokat Lars Lindencrone Petersen, Bech-Bruun

Tilmeldinger til arrangementet skal ske til sekretær Henriette Buchardt, hdb@bechbruun.com senest 12. november 2015.

Deltagelse i det faglige arrangement er gratis for medlemmerne. Det samme gælder for medlemmer af YAC (Young Arbitrators Copenhagen).

Tilbage