Billede

Afholdte arrangementer og kurser


 

Invitation til arrangement mandag den 28. september 2015 27. august 2015

Dansk Forening for Voldgift indkalder til medlemsmøde

Mandag den 28. september 2015 kl. 16.30-19.30
hos Bruun & Hjejle
Nørregade 21, 1165 København K.NB: tilmelding nødvendig, se nedenfor.


Mødet holdes i samarbejde med Juridisk Forening
over emnet
Bør internationale handelsaftaler henskyde tvister til afgørelse ved privat voldgift?


Både Danmark og resten af Europa debatterer i denne tid, om investeringstraktater (ISDS, Investor-State Dispute Settlement) bør tillade private investorer at rejse voldgiftssag mod den stat, investoren har investeret i, f.eks. med påstand om erstatning som følge af en lovgivning, der vanskeliggør investeringen. Debatten er bl.a. dukket op i forhandlingerne om det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab (TTIP). Den berører bl.a. tilliden til henholdsvis nationale domstole og internationale voldgiftsretter og om den stats- og folkeretlige kompetence på området.

Mødet indledes af advokat og tidligere professor i folkeret Ole Spiermann, der vil redegøre for de folke- og statsforfatningsretlige spørgsmål ved investeringstraktater, navnlig med sigte på tvistløsningsreguleringen. Herefter vil advokat og professor Kaj Hobér, der hyppigt virker som voldgiftsdommer i sådanne sager, redegøre for deres praktiske håndtering med særligt fokus på de retssikkerhedsmæssige udfordringer.

Seminaret slutter med en paneldiskussion efter indlæg og med deltagelse af lektor Lauge N. Skovgaard Poulsen, der i sin forskning har stillet sig kritisk overfor brugen af voldgift i investeringstraktater, og det danske medlem af EU’s handelspolitiske komite for investeringspolitik, chefkonsulent, cand.jur. Sven Gad, Udenrigsministeriet.

Program:
16.30-17.15: Advokat, ph.d. Ole Spiermann: Folke- og statsforfatningsretlige spørgsmål ved investeringstraktater, navnlig i relation til tvistløsning.

17.15-18.00: Professor, jur.dr., advokat Kaj Hobér: Praktiske erfaringer fra investeringsvoldgift – hvilket system tilbyder den højeste grad af retssikkerhed?

18.00-18.30: Pause med snacks og forfriskninger.

18.30-19.30: Paneldiskussion med de to foredragsholdere efter indledende indlæg af lektor, ph.d. Lauge N. Skovgaard Poulsen, School of Public Policy, University College London, og chefkonsulent, cand.jur. Sven Gad, Udenrigsministeriet.

Ordstyrer: professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen

-----oo0oo-----

Af hensyn til værtsstedet kræver deltagelse i mødet forudgående tilmelding ved email til Marianne N. Skov på mns@plesner.com  senest onsdag den 23. september 2015 kl. 12.00, med angivelse af

(1) Navn og titel
(2) Arbejdssted
(3) Om kursusbevis ønsket udstedt (kun aktuelt for advokater).

-----oo0oo-----

Som grundlag for mødet vil foreligge et kursusmateriale, der på kursusdagen vil være tilgængeligt på foreningens hjemmeside på www.voldgiftsforeningen.dk og på www.juridisk-forening.dk.

Tilbage