Billede

Afholdte arrangementer og kurser


 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING OG MEDLEMSMØDE 17. juni 2015

 I henhold til vedtægternes § 5.3 indkaldes hermed til

ordinær generalforsamling med efterfølgende medlemsmøde

onsdag den 17. juni 2015, kl. 16.30-18.30
hos Copenhagen Chambers, Asia House, Indiakaj 16, 2100 København Ø


ORDINÆR GENERALFORSAMLING

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
4. Fastsættelse af årskontingent for 2015
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

Ad 2 og 3
Årsrapporten med beretning vil forud for generalforsamlingen kunne ses på foreningens hjemmeside: www.voldgiftsforeningen.dk

Ad 4
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet nedsættes til kr. 250 inkl. moms.

Ad 5
Den nuværende bestyrelse består af:

Jeppe Skadhauge
Peter Wengler-Jørgensen
Jan Schans Christensen
Tomas Ilsøe Andersen
Bjarne Lau Pedersen
Henriette Gernaa
Carsten Pedersen
Jens Rostock-Jensen
Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen

I henhold til vedtægternes § 8.1 udtræder Jeppe Skadhauge, Peter Wengler-Sørensen, Henriette Gernaa, Carsten Pedersen og Jens Rostock-Jensen.

Jeppe Skadhauge, Henriette Gernaa, Carsten Pedersen og Jens Rostock-Jensen er villige til genvalg.

Bestyrelsen foreslår nyvalg af advokat Jacob Møller Dirksen.

Ad 6
Bestyrelsen foreslår genvalg af statsautoriseret revisor Jens Baes, Deloitte.

– 0 –

Medlemsmøde
Umiddelbart efter generalforsamlingen er der medlemsmøde om:

“The 10 Commandments of Cross-examination in International Arbitration” ved Louis Flannery, som er head of international arbitration hos Stephenson Harwood, London.

Louis Flannery omtales i Chambers 2015 som et “powerhouse” i international voldgift. Han har mere end 25 års erfaring med international voldgift ved bl.a. AAA, ICC, LCIA, UNCITRAL, Stockholm Chamber of Commerce og er medforfatter til den ledende kommentar til the English Arbitration Act (5th edition, 2014).

Herefter er der almindelig debat og et glas vin.

Der er mulighed for parkering – mod betaling – bag Asia House.

Tilmelding bedes venligst foretaget til: lmo@bruunhjejle.dk  

Læs beretning

Læs årsregnskab 2014

Tilbage