Billede

Afholdte arrangementer og kurser


 

Fællesarrangement - Dansk Forening for Voldgift og Danske Virksomhedsjurister 17. marts 2015

Sted: Bruun & Hjejle, Nørregade 21, 1165 København
Dato: 17. marts 2015 kl. 15.30 – 18.30 med efterfølgende øl, vin og tapas

Velkomst med kaffe, te og kage

1. Valg af voldgift er et fravalg af domstolene – og af domstolenes procesform (højesterets-dommer Jon Stokholm)
• Grundtræk af voldgift – frit (?) valg af dommere og procesform
• Forskelle mellem domstole og voldgift (dokumentoplysning, sagkyndige vidner, skriftlig vidneerklæring m.v.)
• Betydning for tilrettelæggelse af virksomhedens daglige risk management (bevissikring)
• Hvor går advokater oftest galt i byen?

2. Erhvervslivets forventninger til voldgift (samtale med Caroline Pontoppidan, general counsel A. P. Møller - Mærsk A/S, og Bjarne Lau Pedersen, general counsel Tryg A/S)
Pause

3. Voldgiftsklausuler. Fora og strategier (Ulrik Andersen, general counsel Carlsberg A/S, advokat Jens Rostock Jensen og advokat Jeppe Skadhauge)
Indledning af voldgiftssag
• Hvornår inddrages ekstern advokat – og hvilken?
• Valg af voldgiftsdommere og formand
• Valg af eventuelle sagkyndige
• Andre bevismæssige overvejelser
• Andre processuelle overvejelser

4. Hvorfor har advokater så stedmoderligt et forhold til opgørelse af og dokumentation for tab – og hvad skal klienten gøre ved det? (Henrik Ballebye Okholm, partner Copenhagen Economics, og advokat Ole Spiermann)

5. Grænser for hvor langt en voldgiftsdommer bør gå i retning af at forlige/mediere sagen (præsident for Sø- og Handelsretten Henrik Rothe)

Afslutning med øl, vin og tapas.

Tilmelding til Danske Advokater

Arrangementet tæller for 3 lektioner, og kursusbevis vil blive uddelt ved afslutningen af dagen.

Med venlig hilsen

Danske Virksomhedsjurister og Dansk Forening for Voldgift

 

Se powerpoints fra seminaret:

Erhvervslivets forventninger til voldgift V/ Caroline Pontoppidan, Maersk Line og Bjarne Lau Pedersen, Tryg


Valg af lov og forum i internationale aftaler V/ Carlsberg Gruppen - Ulrik Andersen


Valget mellem voldgift og de almindelige domstole V/ Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Professor, dr. jur., Københavns Universitet


Voldgiftsklausuler – fora og strategier V/ Advokat Jens Rostock-Jensen


Voldgiftsklausuler. Fora og strategier V/ Jeppe Skadhauge
 


 

Tilbage