Billede

Afholdte arrangementer og kurser


 

ER DER BEHOV FOR AT REVIDERE VOLDGIFTSLOVEN? 9. oktober 2014

INVITATION

Hermed indkaldes til møde i Voldgiftsforeningen den 9. oktober 2014 kl. 16:00 - 18:30.

Emnet er:

ER DER BEHOV FOR AT REVIDERE VOLDGIFTSLOVEN?

Der vil være tre indlægsholdere:

 • Professor Peter Arnt Nielsen, CBS, der vil tale om Voldgiftsinstituttets arbejde med en revision af voldgiftsloven.
 • Professor Erik Werlauff, der er medlem af Retsplejerådet og en hyppig anvendt voldgiftsdommer.
 • Tidligere præsident for den svenske højesteret, Johan Munck, der er formand for et af den svenske regering nedsat udvalg om revision af den svenske voldgiftslov. Af kommissoriet til udvalgsarbejdet fremgår bl.a., at udvalget skal:
  • Överväga om det i lagen om skiljeförfarande bör införas bestämmelser om hur tillämplig materiell rätt skal fastställas,
  • Överväga om lagen om skiljeförfarande bör anpassas ytterligare till förekomsten av flerpartsförfaranden,
  • Överväga åtgärder för att säkerställa en effektiv och rättsäker klanderprocess, och
  • Överväga åtgärder som förenklar deltagande i klanderprocessen för parter som inte kan svenska, t.ex. om engelska i vissa fall ska kunna användas som rättegångsspråk i klanderprocessen

Arrangementet afholdes hos Bruun & Hjejle, Nørregade 21, København, og afsluttes med tapas.

TILMELDING til medlemsmødet bedes venligst foretaget til Lisbeth Mohr, lmo@bruunhjejle.dk

Med venlig hilsen


Jeppe Skadhauge
Formand
Dansk Forening for Voldgift

 

Tilbage