Billede

Afholdte arrangementer og kurser


 

Gå-hjem-møde både i København, Århus og Aalborg. 4. januar 2013

Dansk forening for Voldgift holder gå-hjem-møde, hvor temaet er:

Ændringerne og udfordringerne ved de nye 2013 Regler for behandling
af voldgiftssager ved Voldgiftsinstituttet.

Gå hjem-mødet holdes både i København, Århus og Aalborg.

I København den 11. januar kl. 14.30 – 17.00 – mødet holdes i samarbejde med Voldgiftsinstituttet hos Advokatfirmaet Bruun & Hjejle, Nørregade 21, 1165 København K.
Se hvem der kommer.

I Århus den 14. januar kl. 14.30 – 17.00 - mødet holdes i samarbejde med Voldgiftsinstituttet og Århus Advokatforening hos Holst Advokater, Hans Broges Gade 2, 8000 Århus.
Se hvem der kommer.

Du kan tilmelde dig her.

I Aalborg den 8. februar 2013 kl. 12.30 - 15.00 ved retten i Aalborg (nævningeretssalen). Tilmelding skal ske til Christian Lundblad, CHL@domstol.dk

Indlægsholdere i København vil være Voldgiftsinstituttets formand advokat Jesper Lett, direktør Steffen Pihlblad, jurist ved Instituttet Henrik Gisløv samt advokat Karsten Havkrog Pedersen.

Indlægsholdere i Århus vil udover Voldgiftsinstituttets repræsentanter være advokat Jørgen Holst.

Indlægsholder i Aalborg vil udover Voldgiftsinstituttets repræsentanter være retspræsident Christian Lundblad.

Reglerne vil blive uddelt på gå hjem-møderne og kort forinden lagt her på hjemmeside.

Se programmet for dagen her.

1. Introduktion og gennemgang af historik
a. Generelt om instituttet
b. Tidshorisonten
c. Arbejde i internt udvalg og i Internationalt udvalg
d. Nye regler fra andre institutioner
e. Ikrafttræden
f. Præsentation af de kompetente organer: Bestyrelse, formandskab og sekretariat

2. Indledning af voldgiftssagen
a. Afskaffelse af begæringen
b. Øgede oplysningskrav i klageskriftet
c. Forhøjelse af gebyret
d. Fastsættelse af sikkerhedsstillelse, herunder adgang til delkendelse for refusion af depot indbetalt for modparten
e. Sikkerhedsstillelse for eventuelle tilkendte omkostninger

3. Udpegning af voldgiftsdommere, herunder partsautonomi, antallet af voldgiftsdommere, habilitet og øvrige relevante hensyn

4. Sammenlægning af voldgiftssager og inddragelse af flere parter

5. Udpegning af sagkyndige, herunder sikring af kvalifikationer og habilitet samt kommende initiativer om vejledning mv.

6. Bevisoptagelse i Voldgiftsinstituttets sager, herunder egne ekspertvidner og skriftlige vidneerklæringer, fortrolighed samt retsplejeloven som retskilde

7. Fastsættelse af honoraret til medlemmerne af voldgiftsretten og instituttets administrationsafgift

8. Fastsættelse af omkostninger

9. Midlertidige voldgiftsdommere og Emergency Arbitrators

10. Fordele ved institutionel voldgift

11. Spørgsmål og debat

Gå hjem-mødet tæller for 3 lektioner, og kursusbevis vil blive uddelt ved afslutningen af dagen.

Tilbage