Billede

Afholdte arrangementer og kurser


 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING OG MEDLEMSMØDE 3. JUNI 2019 3. juni 2019

I henhold til vedtægternes § 5.3 indkaldes hermed til


ordinær generalforsamling med efterfølgende medlemsmøde
mandag, den 3. juni 2019 kl. 15.30 – 18.00
hos
Gorrissen Federspiel, Axeltorv 2, København


DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
 4. Fastsættelse af årskontingent for 2019
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 6. Valg af revisor
 7. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer
 8. Eventuelt


Ad 2 og 3
Årsrapporten med beretning vil forud for generalforsamlingen kunne ses på foreningens hjemmeside: www.voldgiftsforeningen.dk

Ad 4
Bestyrelsen foreslår kontingentet forhøjet til kr. 500 inkl. moms.
Kontingentet blev på generalforsamlingen i 2015 kr. nedsat fra kr. 1.000 inkl. moms til kr. 250 inkl. moms og har i 2016 – 2018 været uændret kr. 250 inkl. moms.

Ad 5
Den nuværende bestyrelse består af:

 • Pernille Backhausen
 • Jan Schans Christensen
 • Jacob Møller Dirksen
 • Henriette Gernaa
 • Torsten Iversen
 • Christian Kledal
 • Jens Rostock-Jensen
 • René Offersen
 • Jeppe Skadhauge

I henhold til vedtægternes § 8.1 udtræder Jacob Møller Dirksen, Henriette Gernaa, Jens Rostock-Jensen, René Offersen og Jeppe Skadhauge

Alle er villige til genvalg.


Ad 6
Bestyrelsen foreslår genvalg af statsautoriseret revisor Jens Baes, Deloitte.

Ad 7
Der er ikke indkommet forslag.

MEDLEMSMØDE
Umiddelbart efter generalforsamlingen afholdes medlemsmøde med følgende program:

Kl 16.00 ” Voldgiftsdommere – ansvar og forsikring”

Voldgiftsdommere - ansvar og forsikring

 • Indebærer hvervet som voldgiftsdommer i danske og internationale sager reelt risiko for erstatningsansvar?
 • Hvordan er udviklingen internationalt?
 • Er tilgangen til ansvar forskellig i common law og civil law jurisdiktioner?
 • Har det betydning om voldgiften er institutionel eller ad hoc?
 • Hvordan beskytter man sig?

Advokat Sarah Schæffer, Plesner vil med baggrund i sin nylige LL.M. afhandling ”Approaches to Arbitrators´Liability – A Study of Theory and Practice belyse emnet fra et internationalt perspektiv.
Advokat Morten Samuelsson, Mazanti-Andersen Korsø Jensen, vil med sin mangeårige erfaring indenfor professionelt ansvar og forsikring særligt redegøre for dansk ret og muligheden for forsikring.
Højesteretsdommer Jan Schans Christensen vil styre debatten.

Debat og drinks.

Tilmelding skal venligst ske til Jeanette Birkedal på jgn@gorrissenfederspiel.com.

Beretning 
Årsregnskab 2018
Referat fra generalforsamlingen
Materialesamling Voldgiftdommeres ansvar
 

Tilbage