Billede

Afholdte arrangementer og kurser


 

Generalforsamling med efterfølgende medlemsmøde 23. maj 2012

I henhold til vedtægternes § 5.3 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling med efterfølgende medlemsmøde

Onsdag den 23. maj 2012, kl. 15.00-17.30
hos Bruun Hjejle, Nørregade 21, 1165 København K

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
 

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
  4. Fastsættelse af årskontingent for 2012
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelt

Ad 2 og 3
Årsrapporten med beretning kan ses her.

Ad 4
Bestyrelsen foreslår bibeholdelse af nuværende kontingent kr. 1.000,00 ekskl. moms.

Ad 5
Den nuværende bestyrelse består af:

Jeppe Skadhauge
Peter Wengler-Jørgensen
Jan Schans Christensen
Tomas Ilsøe Andersen
Bjarne Lau Pedersen
Jakob Juul (afgået ved døden)

I henhold til vedtægternes § 8.1 udtræder Jan Schans Christensen, Tomas Ilsøe Andersen og Bjarne Lau Pedersen.

Jan Schans Christensen, Tomas Ilsøe Andersen og Bjarne Lau Pedersen er villige til genvalg. Bestyrelsen foreslår nyvalg af professor Vibe Ulfbeck.

Ad 6
Bestyrelsen foreslår valg af statsautoriseret revisor Jens Baes, Deloitte.

– 0 –

Umiddelbart efter generalforsamlingen er der medlemsmøde om

Chinese European Arbitration
Eckart Brödermann- initiativtager til Chinese European Arbitration Centre i Hamburg (CEAC) - deler sine erfaringer med os om løsning af tvister med kinesiske parter – se nærmere nedenfor.

Voldgift på jurauddannelsen – Perspektiver og fremtid ved professor Rasmus Feldthusen, KU.

Den ny Queen Mary University undersøgelse ved Henrik Gisløv, Voldgiftsinstituttet – se nedenfor om din mulighed for at deltage i undersøgelsen.

Efter mødet vil der være lejlighed til networking over et glas vin.

TILMELDING til generalforsamling og medlemsmøde bedes venligst foretaget til Lisbeth Mohr, lmo@bruunhjejle.dk
 

Chinese European Arbitration
In 2008 the Hamburg Bar and the Hamburg Chamber of Commerce set up, together with over 20 international law firms and lawyers,  a new arbitration centre tailor made for trade with China and investments in China (see www.ceac-arbitration.com). The Chinese European Arbitration Centre ("CEAC") was established via a non-profit organization, the Chinese European Legal Association ("CELA") (see www.cela-hamburg.com). Today, CEAC is already an active arbitration institution and CELA counts ca. 230 members from ca. 25 nations. The speaker will concentrate on the distinctive features of this new Arbitration Centre and discuss them in light of the needs of risk management of international contracts.

Professor Dr. Eckart Brödermann, LL.M (Harvard), Maître en Droit (Paris), FCIArb (London) is Professor at the University of Hamburg where he teaches, inter alia, both international arbitration and international risk management. He is President of CELA, Member of the CEAC Advisory Board, and was involved in the creation of CEAC on behalf of the Hamburg Bar. Professor Brödermann is also managing partner of the Hamburg based independent law firm BRÖDERMANN & JAHN RA GmbH in Hamburg, Germany and author or co-author of numerous books and articles, including a commentary of the German Civil Code.

Deltag i den ny Queen Mary University international undersøgelse om voldgift

The School of International Arbitration ved Queen Mary University i London har udarbejdet et spørgeskema om “Current and Best Practices in the Arbitral Process”. Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er at indsamle viden om den internationale voldgiftsproces, og på den baggrund at påvise trends i behandlingen af voldgiftssagerne.

Undersøgelsen er den fjerde i rækken siden den første undersøgelse i 2006. De tidligere undersøgelser omhandler virksomhedernes generelle holdninger til voldgift som tvistløsningsmetode (2006), virksomhedernes erfaringer med anerkendelse og fuldbyrdelse af voldgiftskendelser (2008) og virksomhedernes præferencer i international voldgift.

Deltag i undersøgelsen 
Tidligere undersøgelser

Tilbage