Billede

Afholdte arrangementer og kurser


 

Kom til gå-hjem-møde i Aarhus og København den 26. og 27. februar 26. februar 2019

Dansk Forening for Voldgift afholder to gå-hjem-møder i slutningen af februar i hhv. Aarhus og København.


Møde i Aarhus
Tirsdag den 26. februar 2019 kl. 17.00 hos Kromann Reumert, Rådhuspladsen 3, 8000 Aarhus.

Program
Johan Tufte-Kristensen holder indlæg om voldgiftsdommeres uafhængighed.

Johan Tufte-Kristensen har været ansat på Københavns Universitet siden september 2014. Han har skrevet en ph.d.-afhandling om voldgiftsdommeres upartiskhed og uafhængighed, og han beskæftiger sig i dag mere generelt med reguleringen af interessekonflikter, som blandt andet præger domstolene, forvaltningen, advokatbranchen, sundhedsområdet, forskningen og den finansielle sektor. Undersøgelsen af emnet har til formål at gøre anvendelsen og udviklingen af reglerne om interessekonflikter mere nuanceret og forudsigelig for dermed i sidste ende at øge effektiviteten, legitimiteten og tilliden på de regulerede områder.

Mødet holdes i samarbejde med Juridisk Forening i Aarhus. Efter foredraget er foreningen vært for middag og hyggeligt samvær.

Tilmelding til arrangementet skal ske senest den 20. februar 2019 til jkh@gorrissenfederspiel.com. Giv venligst meddelelse, hvis du ikke planlægger at deltage i den efterfølgende spisning.

Møde i København
Onsdag den 27. februar 2019 kl. 17.00 hos SIRIUS advokater, Dampfærgevej 10, 2., 2100 København Ø.

Program
Voldgiftsdommeres inhabilitet – hvem beskyttes og med hvilke omkostninger?

Inhabilitetskravene til voldgiftsdommere giver jævnligt anledning til diskussion. Er kravene blevet for strenge og upragmatiske, eller bør de være endnu strengere for at sikre den nødvendige tillid til voldgiftsprocessen?
Til mødet vil Mads Bryde Andersen og Johan Tufte-Kristensen indtage to forskellige standpunkter og indlade sig i en advokatorisk diskussion om berettigelsen og implikationerne af de gældende inhabilitetskrav til voldgiftsdommere. Deltagerne vil frit kunne byde ind i diskussionen undervejs.

Mødet forventes at slutte kl. 18.30.

Tilmelding til arrangementet skal ske til voldgiftsforeningen@siriusadvokater.dk.

Tilbage